Detta gör vi

Quiet Parks International utmärker och marknadsför tysta platser över hela världen. Representerar du en organisation som administrerar en nationalpark, ett naturreservat eller liknande? Eller ett hotell som ligger på en avskild plats, eller kanske ett företag inom besöksnäringen? Då kan vi hjälpa dig att, mot en kostnad, genomföra inventeringar i ett område, för att synliggöra de goda ljudkvaliteterna. Kontakta oss!