Om oss

FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING


Föreningen har som ändamål att bidra till att tysta rofyllda naturområden i hela Sverige
uppmärksammas, bevaras och skyddas. Tyst och rofylld natur är en hotad tillgång som i grunden
är viktig för alla livsformer på vår planet. För oss människor kan den rofyllda naturen vara en källa
till återhämtning, mental och fysisk hälsa – inre stillhet. För fåglar och andra djur är tystnaden en
förutsättning för kommunikation och livsutrymme. Föreningen Quiet Parks Sverige skall informera
och inspirera till vistelser i rofylld natur och genom samarbeten och projekt öka tillgängligheten till
rofylld natur. Föreningen ska samverka med den internationella ideella föreningen Quiet Parks
International, med säte i USA och med andra nationella Quiet Parks föreningar.

STYRELSE

Ordförande Ulf Bohman

Övriga ledamöter Pontus Wikström, Johanna Nilsson, Henrik Pernsteiner, Daniel Caldeborn.

Suppleant Per Isaksson

Quiet Parks Sverige är en ideell förening med säte i Åre. Organisationsnummer är 802542-5953