Onlinekurs i att skapa tysta områden

Studiefrämjandet i Norrbotten i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningens Norrbottensavdelning har fått bidrag från Trafikverket för projektet “Tysta områden”.  Målsättningen med projektet är att skapa en modell för hur man kan skapa tysta naturområden*. Projektet ska, utifrån de erfarenheter som görs av en kommande studiecirkel i att skapa tysta områden, ta fram en onlineutbildning som visar hur privatpersoner runt om i landet kan gå tillväga för att i sin hemkommun driva frågorna. De får tips och en strategi för hur de kan definiera tysta områden och hur de kan påverka beslutsfattare att inrätta dessa. Modellen kan sedan appliceras på andra delar av landet. “Genom att förankra arbetet med att skapa så kallade tysta områden* hos privatpersoner, föreningar och näringsliv, tänker vi oss att resultat kan nås snabbare än den traditionella vägen genom myndighetsbeslut” säger projektledaren Pontus Wikström.  Följande delar kommer att ingå i studiecirkeln och onlinekursen:

Hitta och definiera områden i Norrbotten som redan är tysta eller som skulle kunna bli tystare, samt komma fram till hur de skulle kunna skyddas från buller.

Visa hur man kan lyfta frågan i sin hemkommun genom ta upp den i grupper på sociala medier för att engagera människor.

Visa hur man kan marknadsföra ett speciellt område så att en opinion kan skapas för att området ska bli tystare. De ges redskap i hur de ska kommunicera budskapet på olika sätt och argument de kan använda.

Visa hur de kan få engagera politiker och tjänstemän att upprätta tysta områden.

Visa hur de kan skapa medborgarförslag på tysta områden till kommuner, samla namnunderskrifter för att visa att ett stöd finns för att inrätta ett tyst område.

 Engagera företag inom besöksnäringen som skulle tjäna på att det är tystare där de har sin verksamhet, samt lokala föreningar typ Naturskyddsföreningen att vara med och stödja arbetet.

De som gått utbildningen engageras sedan i ett nätverk och ett forum där man kan dela med sig av erfarenheter så att metoden utvecklas. “Det känns roligt att aktörer utanför myndigheterna nu får förtroendet att undersöka hur vi kan skydda besöksvärda naturområden från buller av t ex snöskotrar och helikoptrar. Vi hoppas även att  andra projekt som berör närliggande områden, som t ex hur besöksnäringen skulle kunna höja kvaliteten på sina produkter genom tysta områden, kan dra igång i vinter” säger Pontus Wikström. Onlinekursen är gratis att gå och finns här.

*TYSTA OMRÅDEN är ”områden där det bedöms önskvärt att bevara en ljudmiljö från störningar från bullriga mänskliga aktiviteter, så tystnad och naturens ljud kan avnjutas i oförstört skick och därmed skapa utrymme för vila och rekreation” (från den undersökning om tysta områden som Lunds universitet gjort ).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *